O Nama

Genetix international je nova kompanija koja se bavi poslovima reprodukcije i veštačkog osemenjavanja goveda. Naš cilj je korišćenje semena najboljih  bikova i povećanje proizvodnje mleka ne zanemarujući poboljšanje i drugih poželjnih osobina i zaštitu zdravlja goveda. Treba posebno istaći upotrebu semena bikova koji nisu nosioci genetskih defekata.

Naše opredeljenje je uvoz i distribucija najkvalitetnijeg semena bikova:

  • simentalske rase
  • hoštajn, (crni i crveni) rase
  • monbelijar rase
  • tovnih i
  • drugih rasa.

Područje rada je područje republike Srbije, delovanjem preko stručnih službi, a posebno službe osemenjavanja na poboljšanje proizvodnih osobina goveda. Ove zadatke  ostvarićemo stručnim angažovanjem, izradom planova osemenjavanja i korišćenjem semena najkvalitetnijih bikova.

Naša stručna pomoć se odnosi na rešavanje problema u reprodukciji i suzbijanju neplodnosti, izboru semena najkvalitetnijih bikova i izradi planova parenja goveda.

Naročitu pažnju pored većih, obratićemo i na manja gazdinstva koja su i najbrojnija, upotrebom semena kvalitetnih bikova koji će osigurati značajnu proizvodnju mleka i mesa za uspešno funkcionisanje gazdinstva.

Saradnja sa najboljim evropskim centrima i njihovim distributerima semena omogućava nam da ostvarimo naša nastojanja i Vaša očekivanja. To podrazumeva stvaranje zdrave i produktivne krave tokom dužeg perioda, sa dobrim fitnesom i eksterijerom koja pruža optimalni doprinos i gajenje goveda čini lakšim i efikasnijim. Bolje i zdrave krave daju bolji kvalitet mleka, smanjuju troškove i olakšavaju svakodnevni rad na farmama.

Dr Stevan Perković