Besancon 2015

Sajam u Rulanu i nekoliko farmi u Francuskoj

 

Na poziv naših prijatelja i saradnika iz Coopex monbelijard Francuska, početkom februara 2015 godine,

posetili smo nekoliko farmi i tradicionalnu izložbu u Roulanu – Besanson.

 

Prva farma

GAEK DUCROT 25720 PUGEY

 

Farma se bavi organskom proizvodnjom sira.

Značajni podaci o farmi i proizvodnji:

Prirodni podaci: količina padavina 1300 mm, nadmorska visina 400 m.

Broj mlečnih krava: 145, Junica 195 i ostalih 245.

Radna snaga 4 radnika.

Zemljište 279 ha: prirodni pašnjaci 100 ha, trave 101 ha, pšenica 39 ha, kukuruz 39 ha.

Proizvodnja mleka (2014 god) 139 krava,  7502 kg 3,80 m.m. 3,51 proteina.

Prosečan sadržaj Somatskih ćelija: 149.000.

Prosečna konačna vrednost mleka 486 E/1000kg, ili 0,49 E.

Prosečna proizvodna cena 1 litra mleka   74 E /1000 kg.

Prosečna dnevna proizvodnja po kravi 26 litara.

Veterinarske usluge: 100 e po kravi godišnje.

 

Sistem ishrane:

Zimski sistem ishrane: (od 1 nov. do 10 aprila), 10 kg sena  od prvog košenja + 8 kg

do drugog košenja + koncentrat prema proizvodnji, + lucerka 2,5 kg.

Letnji obrok; Ispaša +2 kg sena + 24% proteinski koncentrat.

Selekcijski kriterijum; Vime, Noge i papci, Protein %, mleko.

 

 


 

Druga farma

GAECCHAVSSE BARDET, 70700 vantovx et longevelle

 

Mlečna farma za proizvodnju sira sa 90 krava, proizvodnja mleka, 9849 kg, 3,96 m.m. 3,57 proteina.

Ukupno 3 radnika opslužuje ovu farmu.

Prosečna proizvodnja mleka po kravi: 28 litara.

1,8 osemenjavanja za jednu steonost.

Prosečna starost pri prvom telenju: 27 meseci.

Više od 40 % krava je u III laktaciji.

Više od 53% steonih krava je od i osemenjavanja.

Međutelidbeno vreme je 397 dana.

Prosečan broj somatskih ćelija: 187.000.

Cena mleka: 402 E/1000 kg., oko 40 centi za litar.

Veterinarske usluge: 65 e po kravi godišnje.

Nadmorska visina 220 m.

Sa 1000 mm. padavina u toku godine.

Ukupno 210 ha obradive površine.

Selekcijski kriterijum: Mleko, Protein i ml.mast %

 

 


 

Treća farma

GAEC DU MONT DU CIEL, 25110 Rillans

 

Farma je specijalizovana za proizvodnju sireva, Emmental i Raciette Chesse.

Nalazi se na oko 450 m. nadmorske visine, sa oko 850 mm padavina. Na farmi radi 6 radnika.

Obrađuje oko 470 ha, od čega je 150 ha prirodni pašnjaci, razne trave na 50 ha, pšenica 200 ha, i kukuruz  75 ha.

142 krave su proizvele, prosečno 9.310 kg mleka sa 3,87 % m.m. i 3,6 % proteina, sa oko 220.000 somatskih ćelija.

Koristi oko 60% genomic bikove i 40% sexirano seme.

Veterinarske usluge: 157 e po kravi godišnje.

Prosečna cena koštanja mleka iznosi 365 e /1000 l.

Međutelidbeni period je 400 dana.

Procenat steonosti od I osemenjavanja 56 dana.

Broj krava u III laktaciji 44%

Prosečno prvo telenje je sa 27 meseci.

Selekcijski kriterijum; SCC, proteini i ml.mast, fertilnost, vime.

 

 


 

IZLOŽBA U RULANU

Tradicionalna izložba koja se održava svake godine početkom februara, i u takmičarskom delu učestvuje veliki broj veoma kvalitetnih grla,

progene grupe mladih bikova i aukcija elitnih grla. Bilo je zadovoljstvo i praznik za oči biti u ovakvom ambijentu.

 

 

Monbelijar rasa nije nepoznata našim stočarima i stručnoj javnosti u Srbiji. Ova rasa je veoma cenjena zbog svojih osobina. Postoji znatan interes naših stočara za korišćenje semena bikova ove rase. Naši stočari u većini krajeva Srbije su veoma zadovoljni sa grlima ove rase, bilo da se radi o uvezenim grlima ili potomcima dobijenih od veštačkog osemenjavanja. U poslednjih par decenija nije bilo organizovanog uvoza priplodnih junica i kvalitetnog semena. Mi smo ponovo uspeli da nabavimo seme najkvalitetnijih bikova ove rase goveda.

 

Monbelijar rasa je druga mlečna rasa goveda u Francuskoj.

U 2013. godini pod kontrolom je bilo 421.130 grla, koje su za 331 dan dale 8379 kg, 3,90 % masti, 3,46% proteina.

Ovu rasu karakteriše: Adaptilnost, funkcionalnost i pouzdanost.

 

Vime: Zdravlje, veoma dobra povezanost i izdržljivost.

Noge i papci: Odlične sposobnosti kretanja i prilagodljivost za pašu.

Karlica: Oko 95% je lakih telenja.

Telo: Šampion je u unosu i konverziji kabaste biljne hrane.

Vrednost mesa: Visok potencijal za proizvodnju muških teladi.

Sistem ishrane: 50% paša + seno i 50% silaža.

 

Monbelijar je specijalista broj 1 za pravljenje raznih vrsta sireva.

Zahvaljujući povoljnom odnosu Kappa Caseina B, proizvode se razne vrste poznatih sireva.

 

Dugovečnost:

Manje od 15% izlučenih krava u prvoj laktaciji.

20% krava ima 5 i više laktacija, naspram 10% Holštajn u Normandiji.

540 Monbelijar krava imaju proizvodnju veću od 100.000kg. (100 tona).

 

Fertilitet: 392 dana međutelidbeni interval.

60% steonosti od prvog osemenjavanja (po Non Return metodu)

 

Otpornost na mastite. Proveren kvalitet.

Najmanji procenat stada sa problemima somatskih ćelija.

 

Jedinstveni selekcijski program za Monbelijar rasu:

360 junadi – mladih bikova svake godine ulazi u program. Skoro polovina bude eliminisana pre dobijanja potomstva u skladu sa svojim rezultatima u porastu, konverziji hrane, morfologije, plodnosti, kvalitetu zamrznutog semena. Rezultati se prezentuju tri puta godišnje a promena baze jednom godišnje.

 

Ukupna priplodna vrednost -Total merit index  (ISU)

50% Produktivne osobine

12,5% Osobine tipa

12,5% Somatske ćelije

12,5% Fertilitet kćeri

12,5% Dugovečnost